.

.

.

.

Een stuk Noordzeeroute Friesland Hilrtskals (DK). terug via de Jutlandroute.